نیلوفر حسینیان

نیلوفر حسینیان

فارغ التحصیل از دانشکده هنر و معماری ایتالیا مهندس شهرسازی طراح فضای سبز شهری و بام سبز  

شهریار صمدیان

شهریار صمدیان

فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد مهندس عمران مدیریت متره و برآورد پروژه های ساختمانی  

مونا سعیدیان

مونا سعیدیان

فارغ التحصیل از دانشکده هنر و معماری تهران معمار و طراح داخلی آشنائی با نرم افزار تری دی مکس شروع همکاری با گروه معماری فرهوش از سال 1392

حسام سعیدی

حسام سعیدی

تحصیل کرده از دانشکده هنر و معماری ایتالیا شروع به فعالیت از سال 1387 مدیر پروژه شرکت ساختمانی فرهوش