طراحی ایستگاه راه آهن و مترو

  • تاریخ انتشار : 2022/12/19

ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن مکانی است که تمام مردم شهربه طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سرکار دارند و از نتایج آن بهره می برند. ایستگاه راه آهن از امکانات راه آهن است که در آن قطار به طور منظم برای بارگیری ( عمدتا کالا ) یا سوار یا پیاده کردن مسافر توقف می نماید.

به طور کلی ایستگاه شامل سکویی در مجاور ریل و ساختمان ایستگاه برای ارا‌ٰئه خدمات مربوط از قبیل خرید و فروش بلیط و اتاق انتظار می باشد. شهرستان قوچان به لحاظ منطقه ای دارای دسترسی های مناسبی می باشد، لذا با این وجود، ساخت واحداث راه آهن می تواند دسترسی ها را گسترش دهد. که آن می تواند با توجه به رویکرد های سازه ای مدرن و با استفاده از طرح ها ی نوین معماری پایدار و ترکیب معماری بومی سنتی به طراحی و ساخت یک ایستگاه با شرایط خاص در این منطقه پرداخته شود.

هدف از طراحی ایستگاه راه آهن

پرو‌‌ژه حاضر در راستای احداث ایستگاه راه آهن قطار با رویکرد معماری پایدار می باشد این ایستگاه اختصاص داده شده در استان خراسان رضوی در شهرستان قوچان جنوب جاده اصلی ورودی به قوچان یا همان جاده سنتو نرسیده به شهرک صنعتی و سه کیلومتر بالاتر از روستای کوجه قرار میکیرد. عرصه در نظر گرفته شده۰۰۰\۴۵متر مربع مطابق نقشه پیوست می باشد. عرصه مورد نظر در حال حاضر شامل هیچ گونه اعیانی نمی باشد لیکن اعیان های که قرار است در این عرصه قرار گیرند شامل ساختمان اصلی؛ ساختمان اداری ؛ ساختمان مسکونی ؛ انباری ها و چند ساختمان تجاری داخل محوطه ایستگاه می باشند.

تیم طراحی و اجرا فرهوش تا کنون پروژه های زیرساختی زیادی در زمینه طراحی و اجرا ایستگاه راه آهن انجام داده است برای مشاهده نمونه فایل های معماری آن با بخش مشاوره ما تماس حاصل نمائید.