ویلای سرو

  • تاریخ انتشار : 2022/12/19

 

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: ویلای سرو

نوع ساختمان : ویلایی

معماران مسئول : حسین معتمدی ، امین حبیبی

کارفرما : خانم نصریان

مساحت پروژه : 300 متر مربع

تاریخ طراحی : 1394

موقعیت پروژه : تهران

رندر : پوریا میرزایی

مدیر اجرایی : حمید اسعدی