ویلا ایرانی

  • تاریخ انتشار : 2022/12/19

 

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: ویلا ایرانی

نوع ساختمان : ویلایی

معماران مسئول : حسین حسینی، امین سجادی

کارفرما : امین ایرانی

مساحت پروژه : 400 متر مربع

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : مازندران نوشهر

رندر : پوریا امیری

مدیر اجرایی : حمید رضائیان