ویلا سه تاژ

  • تاریخ انتشار : 2022/12/19

 

اطلاعات پروژه:

نام پروژه: ویلا سه تاژ

نوع ساختمان : ویلایی

معماران مسئول : حسین نظری، امین حبیبی

کارفرما : خانم محمدی

مساحت پروژه : 300 متر مربع

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : دماوند

رندر : پوریا اسعدی

مدیر اجرایی : حمید سعیدی